Regulamin - sklepu internetowego MEBLIFY.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.meblify.pl przez Monikę Muchę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „MEBLIFY” Monika Mucha (dalej: „Sprzedawca”), ul. Akacjowa 18, 98-400 Wieruszów, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9970160890, REGON 386564491 (dalej: „Sklep internetowy”).


Użytkownicy i Klienci Sklepu internetowego zwani „Kupującymi” mogą kontaktować się ze Sprzedawcą:

a) korespondencyjnie pod adresem: „MEBLIFY” Monika Mucha ul. Akacjowa 18, 98-400 Wieruszów, ;

b) telefonicznie pod nr telefonu: 608 110 234;

c) pod adresem poczty elektronicznej: biuro@meblify.pl.I. Zasady ogólne

1. W sklepie internetowym Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Dostępne w sklepie towary są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

3. Ceny podane na stronach internetowych sklepu internetowego są cenami brutto (uwzględniają podatek od towarów i usług – VAT) oraz są podane w złotych polskich. Ceny nie obejmują kosztów wysyłki/dowozu. O kwocie dodatkowych kosztów Kupujący jest informowany w trakcie składania zamówienia, przed jego zatwierdzeniem.

4. Ceny podane na stronach internetowych sklepu internetowego oraz opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie w Sklepie internetowym składa ofertę kupna określonego towaru o właściwościach i za cenę podaną w jego opisie na stronie internetowej sklepu. Przedmiotowa cena i opis towaru zyskują charakter wiążący na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. Ceny towarów podane na stronach internetowych sklepu obowiązują do wyczerpania zapasów magazynowych. Sprzedawca dołoży wszelkich starań by towary prezentowane na stronach internetowych sklepu pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi. W przypadku niedostępności całości lub części zamówionych towarów Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego. W przypadku niedostępności towarów albo braku woli dalszej realizacji Zamówienia Kupujący otrzyma niezwłocznie zwrot wszystkich uiszczonych przez siebie środków.

5. Sprzedawca ma prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronach internetowych sklepu internetowego, zamieszczania informacji o nowych towarach, prowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych, wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie to nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnej lub wyprzedaży.

6. Sklep internetowy umożliwia Użytkownikom i Kupującym:

  • przeglądanie oferty sklepu internetowego oraz uzyskanie informacji o towarach dostępnych w sklepie internetowym,
  • składanie zamówień na towary i zawieranie umów sprzedaży na odległość.


7. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest nieodpłatne.

8. Prawidłowe korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących, minimalnych wymagań sprzętowych:

  • komputer stacjonarny lub laptop z systemem operacyjnym Windows 7, lub nowszym, 1GB RAM lub urządzenie mobilne Smartfon lub tablet z dostępem do przeglądarki internetowej,
  • karta graficzna obsługująca rozdzielczość 1024x768 pikseli,
  • przeglądarka stron internetowych – Internet Explorer (wersja aktualną), Mozilla Firefox (wersja aktualną), Opera (wersja aktualną, Chrome (wersja aktualną) z włączoną obsługą JavaScript oraz włączoną obsługą plików typu cookies,
  • klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnieni formularzy elektronicznych,
  • dostępu do konta e-mail.


9. Sprzedawca informuje, iż niedozwolone jest zamieszczanie treści o charakterze bezprawnym, mogących stanowić naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w tym mogących stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu teleinformatycznego, za pomocą którego świadczona jest usługa, a także treści zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.II. Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych w sklepie internetowym jest Sprzedawca.

2. W przypadku zakupów i rejestracji na stronie internetowej sklepu Sprzedawca gromadzi następujące dane osobowe Użytkowników za pośrednictwem witryny oraz innych form komunikacji: imię i nazwisko, nazwa, dokładny adres zamieszkania/ siedziby, adres e-mail, telefon kontaktowy, numer PESEL lub NIP (dotyczy tylko podmiotów nabywających zawierających umowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i służy do prawidłowego wystawienia faktury VAT) oraz numer rachunku bankowego.

3. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:

  • realizacji umowy;
  • za zgodą Użytkownika w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sprzedawcę.


4. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika bądź w celu wykonania umowy, o których mowa odpowiednio art. 6 ust. 1 lit a i b RODO.

5. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Sprzedawcy odpowiedzialni za obsługę i realizację zamówienia.

6. W związku z realizacją umowy, dane osobowe mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów, operatorom systemów płatności (jeśli taka forma będzie dostępna i zostanie przez Użytkownika wybrana).

7. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w związku z wykorzystaniem infrastruktury serwerowej podmiotu współpracującego z zastrzeżeniem, że przy przekazaniu tym zastosowane są odpowiednie zabezpieczenia wymagane regulacją ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres od Użytkownika założonego w Sklepie internetowym meblify.pl – do chwili jego usunięcia oraz przez ewentualnie dalszy okres potrzebny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

9. Użytkownik posiada prawo do żądania od Sprzedającego dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. 

10. W celu realizacji tego uprawnienia Użytkownik możne skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem: biuro@meblify.pl .

11. Sprzedawca stosuje techniczne i organizacyjne środki ochrony przed manipulacją, utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieuprawnionych oraz nieuzasadnionym ujawnieniem danych osobowych, którymi administruje, w tym m. in. poprzez wprowadzenie identyfikatorów oraz haseł umożliwiających weryfikację osób mających do danych. Ponadto system jest zabezpieczony zabezpieczeniami technicznymi jak: firewall, skaner antywirusowy poczty elektronicznej. Stosowane są również zabezpieczenia umożliwiające poprawne zamknięcie systemu w przypadku awarii zasilania. Dane przesyłane pomiędzy systemem a siecią publiczną są odpowiednio szyfrowanie, a kopie zapasowe danych są wykonywane regularnie;

12. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych Użytkownik posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

13. Użytkownik posiada prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo cofnięcia zgody może być wykonane przez oświadczenie złożone administratorowi w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres: biuro@meblify.pl .

14. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@uodo.gov.pl

15. Dane osobowe są podawane dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwa prawidłowa realizacja zamówień.

16. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

17. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie dokonuje profilowania.

18. W celu poprawy jakości, bezpieczeństwa i szybkości wyszukiwania informacji, a także do celów reklamy Sprzedawca korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Użytkownik może zmienić warunki przechowywania i obsługi plików cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np.: komputerze, smartfonie, tablecie), zawierające informacje pobrane przez urządzenie końcowe podczas odwiedzin na stronie internetowej. Pliki cookies są odsyłane z przeglądarki Użytkownika do strony internetowej, z której zostały pobrane (lub do innej strony, która je identyfikuje), podczas każdych odwiedzin na stronie. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookies, a także możliwości określenia przez Użytkowników warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies, za pomocą ustawie oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkowników w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.III. Zamówienia

1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać na stronie internetowej sklepu pod adresem www.meblify.pl poprzez dodanie towaru do koszyka z podaniem liczby zamawianych towarów, ich wybarwienia, innych elementów możliwych do wyboru, w zależności od rodzaju zamawianego towaru.

2.  Podczas składania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, numeru NIP (dotyczy tylko podmiotów nabywających towary w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i służy do prawidłowego wystawienia faktury VAT).

3. Na towary zakupione w Sklepie internetowym wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT, zgodnie z wyborem Kupującego dokonanym przy składaniu Zamówienia.

4. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma na podany adres e-mail odpowiedź potwierdzającą otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę.  Następnie w ciągu 72 godzin Kupujący otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji lub informację o przyczynach, które spowodowały, realizacja zamówienia w całości lub części nie jest możliwa. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę umowa uważana jest za zawartą.IV. Formy dostawy i metody płatności

1. Zamówione towary są dostarczane na terytorium Unii Europejskiej.

2. W przypadku wysyłki poza granice kraju koszt wysyłki jest każdorazowo określany indywidualnie dla każdego zamówienia w zależności od kraju docelowego, wagi i wielkości przesyłki.

3. Czas dostawy towarów zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. Szacowany czas dostawy dla poszczególnych kategorii produktów określony jest na stronie sklepu internetowego w zakładce „Dostawa”.

4. Dostawa towarów następuje pod wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówienia adres, przy pomocy wybranej przez Sprzedawcę firmy kurierskiej.

5. Koszt dostawy towaru pokrywa w całości Kupujący, chyba że Sprzedawca wskaże odmiennie. Koszt dostawy uzależniony jest od rodzaju zamówionych towarów, a Kupujący jest o nim informowany podczas składania zamówienia i w jego podsumowaniu. Informacja o kosztach dostawy dostępna jest w zakładce „Dostawa”.

6. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedawcy.

7. W sklepie internetowym dostępne są następujące metody płatności:

a) płatność gotówką (wyłącznie przy osobistym odbiorze towaru przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy lub w magazynie firmowym);

b) przedpłata na konto Sprzedawcy wskazane w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji;

c) płatność przelewem za pośrednictwem serwisu Przelewy24;

d) płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24;

e) Sprzedaż ratalna za pośrednictwem serwisu Przelewy24 oraz Santander Consumer Bank S.A. i Credit Agricole Bank Polska S.A.

8. Kupujący jest informowany o dostępnych metodach płatności i ewentualnych dodatkowych kosztach związanych z jej realizacją i ich wysokości na początku procedury składania zamówienia.

9. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy (w przypadku płatności przelewem), pozytywny wynik autoryzacji płatności przez serwis Przelewy24. 

V. Realizacja Zamówienia

1. Czas realizacji zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na skompletowanie zamówionego towaru i przygotowanie go do wysyłki powiększony o czas dostawy.

2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 60 dni. - (indywidualny czas dostawy pokazany jest przy każdym produkcie), od momentu zaksięgowania wpłaty ceny sprzedaży zamówionego towaru na rachunku bankowym Sprzedawcy, autoryzacji płatności przez serwis Przelewy24. Kupujący otrzyma informację o czasie realizacji konkretnego zamówienia w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

3. Przed odebraniem przesyłki Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności Kuriera w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy, o ile dostarczenie odbywa się poprzez firmę kurierską. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub jej zawartości powinien zostać spisany prawidłowy protokół. Niezależnie od opisanych powyżej czynności kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.


VI. Odstąpienie od umowy

1. Prawo odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży przysługuje Kupującym będącym Konsumentami dokonującymi zakupu w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020.287 z późniejszymi zmianami) oraz przedsiębiorcom na prawach konsumenta, o których mowa w art. 7aa ustawy o Prawach Konsumenta. 

2. Konsument i przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od objęcia towaru w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Konsument i przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość, składając Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (np. pismo wysłane pocztą, pocztą elektroniczną). Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020.287 z późniejszymi zmianami). Wzór formularza odstąpienia jest dostępny również pod adresem (link). W razie skorzystania przez Konsumenta z możliwości odstąpienia od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu na trwałym nośniku, np.: pocztą elektroniczną.

4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta i Przedsiębiorcę na prawach konsumenta od umowy sprzedaży zawartej na odległość Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od tego podmiotu płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyto w pierwotnej transakcji, chyba że podmiot odstępujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.   Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek odesłać lub przekazać zwracaną rzecz na adres widniejący na dowodzie zakupu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 

6. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy i jednocześnie nie można jej odesłać pocztą. Wówczas koszty odbioru rzeczy ponosi sprzedawca. Sprzedawca informuje, ze względu na rozmiary i wagę niektórych z oferowanych przez sprzedawcę towarów, że w przypadku zwrotu rzeczy, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, koszty zwrotu uzależnione będą od tych parametrów i szacowane są maksymalnie, w zależności od kategorii, do której są zaliczone, na kwotę wynikającą z aktualnego cennika firmy kurierskiej, z którą w dniu zawarcia umowy współpracuje Sprzedawca. Aktualne informacje w tym zakresie znajdują się na stronie sprzedawcy oraz firmy kurierskiej. 

7. Zwracany towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Odsyłany towar zaleca się należycie zabezpieczyć tak by nie uległ uszkodzeniu w transporcie.

9. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy-Konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 – 14 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020.287 z późniejszymi zmianami), a w szczególności w odniesieniu do umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.VII. Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć towary zgodne z umową.  W odniesieniu do Kupujących będących Konsumentami i przedsiębiorcami na prawach konsumentów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność towarów z umową na zasadach określonych w art. 5a ustawy o prawach konsumenta. W przypadku pozostałych przedsiębiorców zakres odpowiedzialności sprzedawcy uregulowano w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

2. Towar reklamowany z tytułu niezgodności towaru z umową Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien dostarczyć na koszt Sprzedawcy we wskazane przez niego miejsce (siedziba główna, magazyn lub bezpośrednio do producenta). Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany do Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na koszt Sprzedawcy.

3. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia niezgodności towaru z umową.

4. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie go przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, jest on wówczas zobowiązany udostępnić towar Sprzedawcy w miejscu, w którym towar się znajduje. 

5. Składając reklamację Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien w szczególności opisać zauważone niezgodności, wskazać, kiedy niezgodności zostały stwierdzone, czego domaga się od Sprzedawcy i na jakiej podstawie oraz podać swoje dane kontaktowe. 

6. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu niezgodności towaru z umową. zawierającego żądania Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia w tym zakresie. O sposobie rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedawca powiadomi nabywcę e-mailem lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji przez Kupującego. W przypadku nieuznania reklamacji Sprzedawca przedstawi uzasadnienie swojej decyzji.

7. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności towaru z umową tylko jeżeli zostanie ona stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru. 

8. W odniesieniu do Kupującego nie będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towaru jest wyłączona (art. 558 Kodeksu cywilnego).

9. Reklamacje związane z usługami on-line (np.: funkcjonowanie strony internetowej Sklepu) mogą być składane pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Reklamacja powinna zawierać datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji oraz dokładny opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także dane kontaktowe zgłaszającego. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Sprzedawcę.VIII. Gwarancja

1. Na towary sprzedawane w sklepie internetowym może być udzielona gwarancja Sprzedawcy, producenta lub importera (dalej: „Gwarant”).

2. W przypadku udzielenia gwarancji czas jej trwania uzależniony jest od rodzaju towaru i jej producenta. Udzielenie gwarancji nie wpływa w żaden sposób na zakres uprawnień przysługujących Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, opisanych w rozdziale 5a ustawy o Prawach Konsumenta.

3. Sprzedawca dostarcza Kupującemu na papierze lub innym trwałym nośniku dokument gwarancyjny zawierający oświadczenie gwarancyjne określające obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

4. Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności oświadczenie, że w razie wystąpienia niezgodności towarów z umową gwarancja nie wpływa na możliwość skorzystania przez konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta z uprawnień przysługujących im w ramach innych środków ochrony prawnej, nazwę i adres Gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady oraz opis procedury gwarancyjnej.

5. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, chyba że została ona skutecznie wyłączona w ramach wiążącej strony umowy. 


IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Kupujący może dochodzić swoich roszczeń poddając sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. 

2. Konsument, który nie chce przenosić sporu ze Sprzedawcą na drogę sądową, w razie nieuwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest prowadzone zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823) i może ono polegać na: 

a) umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony,

b) przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu,

c) rozstrzygnięciu sporu i narzuceniu stronom jego rozwiązania.

3. Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich następuje na wniosek Konsumenta. Postępowania prowadzą podmioty uprawnione, legitymujące się aktualnym wpisem do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Każdy podmiot uprawniony prowadzi stronę internetową umożliwiającą łatwy dostęp do informacji dotyczących prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i pozwalającą na złożenie wniosku o wszczęcie tego postępowania i przekazanie dokumentów, które powinny być dołączone do tego wniosku w postaci elektronicznej. Podmiot uprawniony udostępnia do wiadomości publicznej m.in. informacje o rodzajach sporów konsumenckich, których rozwiązywaniem zajmuje się dany podmiot uprawniony, jak również o regulacjach, które są stosowane przez podmiot uprawniony w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności obowiązujący w tym podmiocie regulamin.

4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

5. Kupujący będący Konsumentem, chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

6. W sprawach dotyczących Produktów Ubezpieczeniowych i Produktów Ratalnych Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Rzecznika Finansowego.

7. Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy obie strony wyrażą zgodę na rozstrzygnięcie sporu w tym postępowaniu.X. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie pod adresem internetowym https://meblify.pl/content/3-regulamin-sklepu

2. Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadku: a) zmian organizacyjnych lub prawnych Sprzedawcy; b) zmiany obowiązujących przepisów prawa; c) zmiany funkcjonalności Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie sklepu internetowego w postaci informacji o wprowadzonych zmianach oraz ujednoliconego tekstu Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie każdorazowo wskazanym przez Sprzedawcę, jednak nie krótszym niż 14 dni od dnia opublikowania informacji o zmianach i udostępnienia ujednoliconego tekstu zmienianego Regulaminu. Powyższy termin nie dotyczy zmian dotyczących uprawnień Konsumentów i przedsiębiorców na prawach konsumentów wprowadzonych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie 1 stycznia 2023 r. Do wszystkich transakcji zawartych przez konsumentów lub przedsiębiorców na od dnia 1 stycznia 2023 r. w zakresie niezgodności towarów z umową zastosowanie znajdą przepisy rozdziału 5a ustawy o Prawach Konsumentów. Użytkownicy posiadający konta w serwisie zostaną poinformowani wiadomością przesłaną nie później niż 14 dni przed wejściem w życie planowanych zmian na podany przez nich adres poczty elektronicznej.

3. Do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia przy zastosowaniu wobec Konsumentów i przedsiębiorców na prawach konsumenta, którzy dokonali zakupu od dnie 1 stycznia 2023 r. regulacji rozdziału 5a ustawy o prawach konsumenta.

4. Każdorazowo do dokonania zakupów w sklepie internetowym konieczne jest zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu i jego akceptacja.

5. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną Użytkownik może wypowiedzieć w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Postanowienia Regulaminu obowiązują nie wcześniej niż od dnia 31 stycznia 2023 z zastrzeżeniem, że do wszystkich transakcji zawartych przez konsumentów i przedsiębiorców na prawach konsumentów od dnia 1 stycznia 2023 r. nabywcom przysługują wszystkie uprawnienia wynikające z przepisów o prawach konsumenta, w tym rozdziału 5a powołanej powyżej ustawy.